SFO

Til skolen har vi en velfungerende skolefritidsordning med ca. 55 børn. Der tilbydes pasning om morgenen og om eftermiddagen i egne lokaler på skolen. SFO’en er meget nært knyttet til skolen, det betyder at arbejder efter skolens målsætning, som er efter grundtvig-koldske principper.

I forlængelse af skolens faglige temaer supplerer vi i SFO’en op igennem leg og læring i det omfang, det er muligt.

Vi har fokus på at udvikle børnenes kreativitet og sociale kompetencer gennem fælles aktiviteter og leg.

 

Eftermiddagsmad

Vi tilbyder i SFO’en sund eftermiddagsmad, som varierer i løbet af året.

 

Mobiltelefon, iPad el. lign.

Medbringes på eget ansvar. Må kun bruges efter aftale med personalet.

 

Til-/udmelding

Ønsker man at tilmelde sit barn SFOen, kontakter man SFO-lederen eller skolelederen.

Ønsker man at udmelde sit barn fra SFOen, kontakter man ligeledes SFO-lederen eller skolelederen. Udmeldingen skal ske før d. 15. i måneden forud for den måned, man ønsker udmeldingen effektueret fra. Dvs. at ønsker man fx at udmelde sit barn pr. 1. juni, skal man meddele det senest d. 15. maj samme år.

 

Ferielukket / Nødpasning i SFO på Vilsted Friskole.
Vilsted Friskoles SFO følger skoledagene på Vilsted Friskole. DVS, at når skolen har lukket, så lukker SFO også, dog med undtagelse af den første og sidste uge af skolernes sommerferie. Disse to uger ”flytter” sig lidt, alt efter hvornår sommerferien ligger. I sommeren 2021 har SFO åben i uge 26 + uge 31.

At holde SFO åbent i lukkeuger, koster rigtig mange penge for Friskolen. Det handler om, at udnytte vores resurser bedst muligt, derfor har vi lukket i skole-fri uger. Samtidig vil vi også gerne, at I kan få passet jeres børn, derfor har vi et samarbejde med Børnehaven Storkereden, som gerne passer Jeres børn, når SFO er lukket. Vi kan ikke garantere, at der er andre børn, fra klassen der har behov for pasning, i de uger. Vi vil dog gerne være behjælpelige med at sætte ”en kreativ kasse”, spil m.m. i Storkereden, således der vil være SFO-alderssvarende aktiviteter. Hvis man har brug for pasning kontaktes SFO-leder Tanja Donhou, tanja@vilstedfriskole.dk senest 4 uger inden behovet.

 

Svømning

SFO tager til svømning et antal gange hvert år.

Dette foregår i Rønbjerg fra kl. 13-15.

Kontakt SFO’en for nærmere info.

 

Kontakt

Telefon direkte til SFO: 29 87 13 46 (også SMS)

Telefon til skolens kontor: 98 67 60 42