Fællesskab

Fællesskab

For os er fællesskabet bærende for alt det, vi foretager os. Vi tror på, at børn udvikler sig bedst i fællesskaber, som på samme tid er forpligtende og givende. Vi arbejder hver dag på at skabe de bedste rammer for, at vores børn kan udvikle sig socialt og fagligt, så de både nu og i ungdoms- og voksenlivet senere hen har de bedst mulige forudsætninger for et godt liv i fællesskabet med andre.

Vores forståelse af fællesskabets betydning rækker ud over det blot at gælde for børnene og for de ansatte. Forældrene er for os helt centrale som bærere af fællesskabet og skolen som helhed. Som forælder hos os har man også forpligtelser ind i fællesskabet, og en af dem handler om at gøre sit til, at skolen bevæger sig i en god retning.

Bestyrelsesarbejdet er derfor meget betydningsfuldt og er med til at skabe et godt fundament under skolen. Alle forældre med børn på skolen kan stille op til bestyrelsen.