Hest/føl

Hest/føl

Hos os er det vigtigt, at alle børn kender hinanden og føler ansvar for hinanden. Derfor får de større elever (hestene) ved skoleårets begyndelse en yngre elev (et føl), som de har et særligt ansvar for. Hest/føl parrene er sammen i forskellige situationer. De sidder fx sammen til morgensang og når vi spiser sammen om tirsdagen. Hesten har ansvar for, at føllet er trygt, og hesten skal hjælpe føllet, når der er behov for det, fx under fællesspisningen, hvor hesten skal sørge for, at føllet får mad på sin tallerken og får gode vaner ved bordet.

Hest/føl ordningen giver de yngre elever en tryg base i dagligdagen samtidig med at de ældste elever lærer at tage ansvar og drage omsorg for de yngre.