Indmeldelse

Indmeldelse til 0. klasse:
Vi har indskrivning til den kommende 0. klasse den første torsdag i november. Det sker i forbindelse med Åben Skole.


Indmeldelse af børn der allerede går på en anden skole:
Hvis man ønsker at flytte sit barn fra en anden skole til Vilsted Friskole, kontakter man skolelederen. Skolelederen vil i den forbindelse bede om oplysninger vedrørende det pågældende barn; klassetrin, hvorfor man ønsker at flytte, om der er søskende, evt. særlige forhold mv. Derudover vil man som forælder blive bedt om at give tilladelse til, at Vilsted Friskole indhenter oplysninger om barnet på den skole, barnet går på.

Vilsted Friskole er en familieskole, hvilket i denne sammenhæng betyder, at man, når man vælger at indskrive et barn hos os, også siger ja til at indskrive familiens øvrige, skolesøgende børn. (Der kan i særlige tilfælde dispenseres for denne regel.)

Det er af overordentlig stor betydning for os, for forældrene og for børnene, at vi er i stand til at løfte opgaven med de børn, vi tager imod. Når alle oplysninger er indhentet, drøftes det derfor i lærergruppen, hvorvidt vi har mulighed for at tage det pågældende barn ind med det samme eller evt. senere.

Inden barnet begynder på skolen, inviteres barnet og dets forældre til et møde på skolen, hvor man ud over en rundvisning får en snak om, hvad det vil sige at være hhv. barn og forælder på Vilsted Friskole.