Undervisningsmiljøvurdering

I 2018 udarbejdede elevrådet en undervisningsmiljøvurdering. Resultatet kan ses her: Undervisningsmiljøvurdering

Konklusionen var, at eleverne på Vilsted Friskole generelt er glade for at gå i skole. De er trygge ved lærerne og hinanden, og de føler sig lyttet til, hvis der er ting, de ønsker ændret.

Særligt de ældre elever påpeger i undersøgelsen manglende eller dårligt fungerende IT-udstyr. Det er siden blevet besluttet, at alle elever i 5.-9. klasse selv skal medbringe en PC eller lignende til brug i undervisningen, og der er blevet foretaget forbedringer på internet-området.