Prøvefrihed

Prøvefri skole
Vilsted Friskole er en prøve- og karakterfri skole. Ud over at vi ikke giver vores elever karakterer, deltager vi heller ikke hverken i nationale test eller i afgangseksamener.

Vores børns faglige læring evalueres løbende både mundtligt og skriftligt med udgangspunkt dels i fagmålene og dels i standardiserede testmaterialer.

Vores elever får mundtlig og/eller skriftlig respons på deres arbejde med fokus på, hvordan eleven kan forbedre sig. Vores undervisning står mål med den, som findes i folkeskolerne, og vores børn har dermed lige så gode forudsætninger for at komme videre i uddannelsessystemet, når de forlader os, som hvis de havde gået på en folkeskole.

Læs evt. mere under fanen “Det grundtvig-koldske”.