Skolens historie

Vilsted friskoles historie

Vilsted friskole slog dørene op for første gang i 1963, da skoleautoriteter og sogneråd besluttede at nedlægge den lokale skole – som havde fungeret i 300 år. I stedet ønskede man at samle Vilsted og Vindblæs skoler til én fælles skole, beliggende lige udenfor Gammel Vindblæs.

Lokale ildsjæle i Vilsted ville det anderledes, og med Chr. Kollerup i spidsen gik man i gang med det store stykke arbejde, der lå for, hvis en friskole skulle blive en realitet.

Chr. Kollerup og hustru, der var barnløse, forærede jord, bøger, og penge til skolen – samtidig var man heldig at få bygningerne kvit og frit, og friskolen blev en realitet den 4. marts 1963.

Ved indvielsen udtrykte Chr. Kollerup ønske om, at skolen måtte blive mere end blot en skole. Han ønskede, at den skulle blive et samlingssted for byens borgere. En målsætning som stadig må siges at være relevant den dag i dag.

Palle Skat Nielsen blev ansat som skolens første leder. Han var uddannet fra den fri lærerskole i Ollerup. Han kom til Vilsted sammen med sin hustru Aase. Efter Palle har først hans hustru Aase dernæst Ellen Poulsen og sidenhen Kristian Massey-Møller og Jens Chr Møller været skoleledere. Fra august 2015 og frem til nu har Sonja Abrahamsen stået i spidsen for skolen.

Vilsted friskoles fysiske bygninger er vokset i takt med behovet. I 1970´erne besluttede man at bygge en gymnastiksal. Elevtallet var nede på 34, men skulle man ”gå ned”, skulle det være på første klasse. Sådan gik det som bekendt ikke.

I 1990érne byggede man igen. Denne gang var det en 15 år gammel ansøgning, som resulterede i, at man fik bevilget et statsgaranteret lån. Den nuværende hovedbygning blev bygget samtidig med, at man byggede til gymnastiksalen. For at få plads til dette, flyttede man den eksisterende pavillon op, hvor børnehaven Storkereden ligger i dag. Disse bygninger husede SFO og børnehave. Frem til 2002 havde skolens ledere boet på skolen i den nuværende SFO-bygning, men herefter blev lokalerne inddraget til SFO og undervisning.

I 2013 købte skolen, støtteforeningen Vilsted Friskoles Venner og Vilsted Borgerforening en ældre barak, som blev opført ned mod Hobrovej. Også her blev der lagt et enormt stykke frivilligt arbejde fra lokale ildsjæle. I dag fremstår ”byens hus” som et fint samlingssted, som lægger lokaler til lidt af hvert fra de tre foreninger.

I skrivende stund (december 18) er endnu en byggeproces i gang, da lokale firmaer i samarbejde med frivillige forældre er ved at være i mål med opførelsen af en ny 300 m2 stor undervisningsbygning, som skal erstatte den ældre træbarak, som blev placeret midlertidig i 1963.

Elevtallet har igennem årene, naturlig nok, været svingende, men på trods af, at skolen til tider har haft oddsene imod sig, har friskolen i Vilsted bevist, at den er modstandsdygtig og har sin eksistensberettigelse. I dag måske mere end nogensinde, hvor 122 elever og 15 ansatte har deres daglige gang på skolen.