Årsberetninger

Formandens beretning, Vilsted Friskole april 2018

Michael Bagge

Så er vi kommet til det tidspunkt, hvor vi skal gøre status over det forløbne år, både verbalt – fra Sonja og jeg, men også økonomisk, i form af regnskabet, som Gitte vil fremlægge om lidt.

Og hvordan er det så gået. Generelt godt må vi sige.

Hvert år laver bestyrelsen nogle pejlemærker for det kommende år, som vi så forsøger at indfri. Målsætningen for det seneste år har været fortsat at gøre skolen attraktiv for at fastholde elevtallet i et geografisk område, hvor børnetallet og befolkningstallet falder og det må vi sige er lykkedes. Vi er pt. 119 elever.

Nogle af de aktiviteter vi satte os for at gennemføre var:

 • Fastholde skolens profilering i lokalsamfundet bla. ved reklamespot i Løgstør Bio og deltagelse i dyrskuet i Løgstør – Der kan vi sige “Tjek”.
  I dyrskuet var temaet bla. lejrskole og der var mange omkring pladsen, både forældre og elever, men også mange interesserede, som hørte lidt om Friskolen. Vi skal ikke underkende betydningen af at vise os i lokalområdet. Det er vigtigt at der bliver sat ansigt på os på Friskolen, så vi er i bevidstheden på folk, når der skal vælges skole.
  I biografen har vores reklame kørt det forløbne år og vi har tegnet for endnu et år.
  Vi er i øvrigt ved at forny billederne i reklamen, så kom ned i den nye biograf og se om jeres barn er med 🙂
 • Vi ville etablere en 9. klasse – det er sket og vi kommer til at starte “stille” ud i det kommende skoleår med formodentlig to elever – det bliver en prøvefri 9. klasse og vi er meget spændte på at se hvordan det kommer til at gå.
 • Så ville vi arbejde med byggeri – og dèt har vi gjort i høj grad, men her er vi desværre ikke helt i mål endnu, men meget mere om det senere.
 • Ny hjemmeside havde vi også som målsætning. Den nuværende har vi haft i mange år og vi må med skam erkende, at dèn ikke bliver vedligeholdt ordentligt og er uoverskueligt opbygget. Derfor arbejdes der på en ny hjemmeside, som gerne skulle blive lettere at navigere rundt i, både for nuværende og eventuelle nye familier. Arbejdet ligger lidt stille til slutningen af maj og forhåbentlig har vi noget klar til næste skoleår.
 • Sidst men ikke mindst var den sidste målsætning at finde en fremtidssikret transportløsning for skolens elever, dvs. anskaffe en ny bus. Her kan vi også sætte flueben. Det har været en laaaang proces for Ulrik Pedersen og hans hjælpere, som har været vidt omkring for at kigge busser. Til sidste lykkedes det at finde den hvide bus, til den rigtige pris i Aars og vi forventer, at vi med en undervognsbehandling, vil have bus i mange år fremover. Stor tak til jer “bussemænd” for en kæmpe indsats.

 

Hvad har vi ellers fået tiden til at gå med i bestyrelsen, af de praktiske gøremål skal nævnes:


Arbejdsdage:

Vi har arrangeret arbejdsdage, hvor vi ikke mindst har malet meget, rundt omkring på skolen. Vi har også sat nyt loft op i morgensamlingslokalet – det er blevet RIGTIG.

Godt at se, at I forældre møde så talstærkt op på på dagene. Vi kan nå rigtig meget, når vi alle møder op og deltager. TAK FOR DET !

Udover selv at lave noget, har vi også haft nogen andre til at arbejde for os. Vi har fået udskiftet de resterende vinduer og døre i SFO’en og det er, efter hvad jeg hører, noget der har lunet gevaldigt 🙂

 

Rengøring:

Lørdagsrengøringen skal også nævnes. Det har igen i år fungeret godt, selvfølgelig er der kiksere, men de fleste af jer møder trofast op og det er hyggeligt at mødes over en kop kaffe og et rundstykke inden vi går i gang – det giver fællesskab. Vi er i bestyrelsen fuldt ud klar over, at det ikke er alles yndlingsbeskæftigelse at gøre rent på skolen, men vi kan konstatere, at I gør det godt og rengøringen gør, at vi får et økonomisk råderum, som vi kan bruge til glæde for skolen og dermed vores børn. Vi mener også, med den fleksibilitet der er med hensyn til tidspunktet, at alle har mulighed for at udføre deres rengøring på det tidspunkt der passer dem..

Af de lidt mere “bløde” ting har vi arrangeret:

 

Åben skole:

Vi har sammen med de øvrige skoler holdt åben skole, hvor interesserede kan komme og se og høre om skolen. Det var der en del der benyttede lejligheden til. Samme dag holder vi i øvrigt indskrivning for det nye elever, og det er sjovt at se de små nye elever blive skrevet i bogen. Det er STORT.

 

Lærernes dag:

Der har været lærernes dag, eller rettere international lærerdag. Det er en dag, hvor man sætter fokus på lærernes store og gode i hele verden. En dag, hvor man rundt om på landets skoler giver lærerne et skulderklap for deres indsats. Således også på vores skole, hvor vi havde købt en pose mundgodt til vores lærere, eller rettere til alle vores medarbejdere, for vi synes de alle gør et stort og godt stykke arbejde for vores børn og vores skole.

 

Spørgeskemaundersøgelse

Hvert år gennemfører vi en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi spørger tidligere elever og deres forældre om tiden på friskolen. Vi får stort set altid positive tilbagemeldinger. Noget af det vores elever har oplevet som værende svært, er at omsætte læringen fra blokfag til “normale” fag uden for friskolen. Det har lærergruppen arbejdet med og bla derfor ændres der blokfagsundervisningen i det kommende skole år.

 

Og så er der det med de tilbagevendende arrangementer:

Musical, luciafest og sensommerfesten og det vil Sonja komme nærmere ind på. Igen i år vellykkede arrangementer. Jeg kan bare igen konstatere, at I forældre er meget flinke til at bakke op om vores arrangementer og det er godt for fællesskabet – desværre tillader de fysiske rammer ikke at vi alle er samlet under samme tag, da vi ikke kan rumme alle familier på en gang og derfor er det nødvendigt at tænke kreativt med gåtur til søen og opdeling i hold til musicalen. Vi håber det bliver muligt at samle alle indendøre, hvis, eller rettere når den nye skolebygning står færdig.

 

Noget andet vi har arbejdet med i bestyrelsen er struktur:

Derfor har vi udarbejdet et årshjul, så vi sikrer, at vi får behandlet de nødvendige områder i rette tid. Vi overså måske betydningen af den lange juleferie. Der var nogen af jer der fik problemer med pasningen i den periode. Der skulle vi måske have været lidt skarpere og det har vi lært af.

Desværre måtte vi i løbet af året sige farvel til Julie, som af private årsager ikke kunne afse tiden til bestyrelsesarbejdet. Ind kom Michael Vittrup, som erstatning for Julie – tak for samarbejdet og indsatsen til jer to.

Fremtiden:

Skal vi se lidt fremad, ser det stadig godt ud for vores skole. Vi har en pæn tilgang af nye elever og det ser pt.ud til at vi holder elevtallet til næste år. Ja, så er det selvfølgelig stadig byggeriet der har vores store opmærksomhed, da barakken virkelig trænger til udskiftning, men vi vil også gerne sikre, at de nye forældre bliver taget bedre imod. Der er meget der er “selvfølgeligt” for os gamle, men som kan virke noget uoverskueligt for de nye forældre og her vil vi den kommende tid se på hvordan vi kan tage bedre imod de “nye” og sikre en god “integration” – det er jo oppe i tiden.

Jeg vil gerne sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt stykke arbejde i det forløbne år, tak til lærere, fritterfolket og øvrige medarbejdere for altid at levere en engageret indsats. Tak for opbakningen til jer forældre til arrangementer, arbejds- og rengøringsdag. Og sidst men absolut ikke mindst, tak til Støtteforeningen for opbakningen og det økonomiske tilskud til byggeriet.

_____________________________________________________________________________________________________

Skolelederens pædagogiske beretning,

generalforsamling Vilsted Friskole d. 18.4.2018

Sonja Abrahamsen

Siden sidste års generalforsamling er der sket mange gode ting her på Vilsted Friskole.

April
April måned sidste år begyndte rigtig dejligt med, at 10 søde, dejlige børn begyndte i miniSFO. De kom godt i gang og blev hurtigt vores alle sammens små Minions.

Maj
Da vi nåede maj måned, var det blevet musical-tid.
På grund af den positive udfordring, at vi er blevet flere på og omkring Vilsted Friskole, har vi ikke længere et lokale, som kan rumme os alle sammen på én gang. Derfor havde vi valgt at lægge arbejdet med musicalen i maj måned. Det i håb om, at det gode vejr kunne gøre det muligt også at tilbringe noget af festaftenen udenfor.

Vi fik også denne gang brug for hjælp fra forældre til opsætning af scene mm., og det var ikke noget problem at finde folk nok til, at vi i løbet af et par timer var i mål med opgaverne.

Årets musical hed, som I måske husker, Kalkminens Hemmelighed, og den tog udgangspunkt i fortællingerne om Jens Langkniv. Stykket spillede for fulde huse til de to aftenforestillinger og var også velbesøgt til generalprøven om formiddagen.

I et forsøg på at samle aftenen, havde vi lavet mulighed for spisning mellem de to eftermiddags-/aftenforestillinger. Det var der rigtig mange, som benyttede sig af.

Det var alt i alt en rigtig god aften!

Juni
Årets lejr var en fælleslejr, og det vil i praksis sige, at vi alle – ca. 130 børn og voksne – var på lejr sammen. Vi boede i en spejderlejr på Jegindø, som viste sig at være optimal til formålet.

Det var en fantastisk lejr med godt vejr, dygtige, engagerede voksne (både personale og forældre) og nogle søde og glade børn.

Da vi kørte hjem fredag, var vi trætte, men glade og tilfredse med ugens forløb, og vi kørte fra Jegindø med en fornemmelse af, at det her gør vi gerne igen.

August
120 glade, forventningsfulde børn og 15 ansatte mødte ind første skoledag efter sommerferien. Helle og Peter kunne den første skoledag fejre deres 10 års jubilæum, og vi fejrede traditionen tro også de børn, som havde haft fødselsdag i løbet af ferien. Thea var stadig på barsel, så Søren var inde som vikar de første måneder af skoleåret.

I den første uge blev hest/føl-parrene og familiegrupperne dannet. Jeg forundres stadig og glædes over, hvor meget vores børn er optaget af deres respektive roller som hest/føl – og for nogles vedkommende rollen som pony. Man bliver glad, når man oplever, at alle er glade for den, de skal danne hest/føl-par med. Det er et af de meget tydelige tegn på, at hos os er alle børn rigtig meget værd for hinanden, og man er glad for at blive givet muligheden for at knytte et særligt tæt bånd til lige præcis den elev, man får ”tildelt” – uanset hvem det er.

Vi har mange store, dejlige og vigtige dage på Vilsted Friskole, og for mig er dagen, hvor hest/føl-parrene dannes en af dem.

Umiddelbart efter sommerferien var der ryste-sammen-overnatninger i grupperne – lillegruppen på skolen, mellemgruppen på HHE og storegruppen på Myrhøj Camping, hvor nogle af vores forældre venligt udlånte telt, underholdning mm. til hele flokken! Det var nogle rigtig gode overnatninger.

Det var også i august, at vi valgte at afprøve en ny struktur for afholdelse af forældremøder. Tidligere havde det været sådan, at der på tre forskellige aftener i løbet af de første par uger af skoleåret, blev afholdt forældremøde i de tre forskellige grupper. Af hensyn til både forældrenes og lærernes tid, besluttede vi at prøve at holde de tre forældremøder på den samme aften. Vi havde lavet kaffe, og nogle forældre havde kage med, og tanken var, at der kunne skabes en form for café-agtig hyggestemning i forhallen og uden for i solen for de forældre, som enten havde ventetid, eller som blot gerne ville hygge-snakke lidt inden eller efter forældremødet. Vi synes, det lykkedes, og vi tænker at gøre noget tilsvarende til næste efterår.

September
Det nye elevråd blev valgt, og de tog straks fat på opgaven. Noget af det, de blandt andet gav sig i kast med, var etablering af en legepatrulje, som havde til opgave at sætte forskellige lege i gang i frikvartererne.

Oktober
I oktober fik vi endnu en buschauffør. Det var Morten, som siden sidst i august havde været på uddannelse i hele 6 uger. Morten blev taget imod med gensynsglæde – både fordi vi havde savnet ham, men også fordi vores internet havde gjort nogle slemme knuder i hans fravær, så det var på alle måder dejligt at få ham tilbage i huset igen.

Vi har nogle fantastisk dygtige og engagerede medarbejdere her på skolen. Og de blev fejret, da bestyrelsen og andre forældre markerede Medarbejdernes dag, som er en årligt tilbagevendende begivenhed. Egentlig hedder dagen lærerens dag, men hos os er vi af den overbevisning, at det ikke er titlen, der skal gives anerkendelse for, men derimod det arbejde, som alle ansatte her på skolen yder. Opmærksomheden blev i høj grad værdsat, og den slags tilkendegivelser er utvivlsomt med til at bevare gnisten og arbejdsglæden i det daglige.

I uge 41 stod den på motionsemneuge blandt andet med triatlon og skolernes motionsløb på programmet.

Oktober
bød også på Halloweenfest, som med med flotte, uhyggelige udklædninger, hjemmelavet uhygge-mad og ikke mindst et yderst gennemført horror house, skabte en stemning af dejligt samvær, sjov og ballade – og også lidt uhygge. Forberedelserne og gennemførelsen af aftenen vidner om en særdeles aktiv og engageret medarbejdergruppe, og vi havde alle sammen en fantastisk aften, som vi sent vil glemme.

I den lidt mere rolige ende, bød oktober også på restaurering af gydebanken i Engelstrup Å. Det var mellemgruppen, der sammen med deres N/T-lærere i samarbejde med lystfiskerforeningen udførte det omfattende arbejde med at lægge grus og sand ud. Der var efterfølgende stor ros til dem fra lystfiskerforeningen for indsatsen.

November
I begyndelsen af november vendte Thea tilbage fra barsel. Hun havde været savnet, så det var med mange kram og mange smil, hun blev budt velkommen tilbage. Hun nåede lige et par dage på skolen, før hele lærerværelset tog på det årlige lærerkursus.

Endnu en gang var der en hel flok forældre, som meldte sig til at overtage skolen i to dage, mens lærerne var af sted.

Årets lærerkursus foregik på et vandrerhjem ved Skanderborg. Vi var blandt andet på skolebesøg på Odder Lille Friskole, som blandt andet kunne fortælle mange interessante ting om det at have prøvefri 9. klasse, som de har haft i mange år. Det er blandt her, vi har fundet inspiration til struktureringen af vores 9. klasse.

I løbet af de to dage i Skanderborg, blev blandt andet vores pædagogiske strukturer evalueret, og forslag til ændringer blev drøftet. Men det var ikke kun hårdt slid, det hele. Der blev også plads til et kulturelt indspark i teateret i Århus, flerstemmig korsang og afslappende hyggesnak og samvær.

Vi kom hjem med en hel masse gode oplevelser og idéer, som vi i månederne efterfølgende arbejdede videre på, og det, som vi har valgt at sætte i søen, ligger klar til at blive præsenteret i aften.

I november havde vi også loppemarked på skolen. Det var storegruppen, som gerne ville samle penge ind til deres lejr. Det var et stort arbejde både for eleverne, lærerne og en del forældre, men vi fik mange lopper, og mange kom forbi og købte af de fine ting, så vi oplevede, at det var sliddet værd.

December
December betyder Betteør, Trine Tophue og mange andre gode juletraditioner. En af dem er, at der holdes en fest for at fejre julen. Julefesten blev stablet på benene og denne gang var folk fra byen, som ellers ikke har direkte berøring med skolen, inviteret med. Den invitation var der nogle stykker, som tog imod, og det var rart for os at opleve, at vi kan være med til at skabe rammerne for en god aften både for vores egne børn og deres familier, men også for andre, som gerne vil være med.

Aftenen forløb godt og på trods af nogle triste vejrmeldinger, klarede vejret op, og vi havde en rigtig god og hyggelig aften.

Dagen efter var der juleafslutning i kirken. Vores præst havde fået nyt job, så vi havde ingen præst. Heldigvis var der en præsteuddannet forælder, som gerne ville hjælpe, og i kirken var hun instruktør på et teaterstykke om Jesu fødsel, som var om ikke specielt velspillet, så i hvert fald velinstrueret, underholdende og med en anderledes formidlingsstrategi indbygget, end den, der almindeligvis anvendes i kirken. Det var opløftede og med smil om munden, at vi vendte tilbage til skolen og ønskede hinanden en god juleferie med ”nu’-det’-jul-igen” rundt på hele området.

Januar
Efter en usædvanlig lang juleferie vendte vi veludhvilede og velforberedte tilbage til skolen.
Efter decembers positive, hyggelige og sjove uro, faldt skolen tilbage i en dagligdags gænge.

Noget af det mest opsigtsvækkende i undervisningssammenhæng var nok, at 7. og 8. klasse gik i gang med et samarbejde med en tyrkisk skole. Et samarbejde som fortsat er i gang.

Men bedst som vi troede, at julen og nisserne var et overstået kapitel for de næste mange måneder, dukkede der et brev op fra Betteør, vores mange hundrede år gamle skolenisse. Sagen er den, at vores skolesangbøger havde været forsvundet siden midt i december, og ingen havde set dem siden. Men med brevet kom sandheden frem: En drillenisse havde taget sangbøgerne og gemt dem under scenen. Sangbøgerne blev fundet frem, og børnene fik dem med hjem.

Bag denne historie ligger der for os på lærerværelset en hel række overvejelser og drøftelser, som handlede om morgensangen og særligt om det at sørge for, at alle synger med. Fællessang kan jo kun være fællessang, hvis vi gør det sammen, og medmindre alle synger med, forsvinder en stor del af den fællesskabsfølelse, som det at synge sammen, giver os. Vi havde gennem et lille års tid drøftet, hvordan vi kunne gøre vores morgensangsstunder endnu bedre. Vi besluttede på et tidspunkt sidst på efteråret at fjerne sangbøgerne fra lokalet. Og det havde den ønskede effekt. Vi synger stadig de gode, gamle og nye sange, men børnene kan nu langt bedre koncentrere sig om at synge og være til stede i fællesskabet.

I januar kom der også et nyt tiltag fra Storegruppen. De fik den idé, at man kunne åbne en skolebod. Efter lidt snak frem og tilbage om åbningstider og vareudvalg, blev den nye skolebod indviet, og den er en stor succes. Der bliver solgt og købt, men endnu vigtigere er det, at skoleboden er med til at underbygge den gode og rare stemning, der er mellem vores børn. At boden åbner er noget, man glæder sig til – både som køber og sælger, og vores børn er også i den sammenhæng gode til at give plads, vente på tur osv.

Januar
Var også måneden, hvor eleverne i 8. klasse var i praktik, og de kom hjem med en hel uges oplysende oplevelser i bagagen.

Februar
I ugen op mod vinterferien havde vi emneuge, som vi plejer. Vi lader fagområderne veksle i vores emneuger, og denne gang var det sprog og kultur, der var vægt på. Vi havde en god og lærerig uge.

Marts
Fredag i forrige uge så noget helt nyt dagens lys for første gang. Det drejer sig om Vilsted Friskoles skolefodbold, som fire af skolens lærere har taget initiativ til og står for. De bruger alle fire et par timer af deres fritid hver fredag frem til sommerferien, for at give vores børn en god oplevelse og samtidig skaffe lidt ekstra kroner til byggekassen. Mere end 1/3 af vores børn var tilmeldt skolefodbold, men det viste sig, at halvdelen af vores børn mødte op og var med.

At den slags kan lade sig gøre er endnu et tegn på, at både børn og voksne på og omkring Vilsted Friskole vil vores fælles skole, og det er med til at skabe positive forventninger til fremtiden.

Vi har en rigtig god skole. Som jeg har sagt til jer tidligere, så har vi en rigtig god skole, fordi alle i og omkring skolen gør deres til, at tingene lykkes. Vi har en flok skønne, dejlige, søde og glade børn, og vi har en flok engagerede forældre, som bakker op.

Heriblandt en meget dygtig bestyrelse, som yder et stort, kompetent stykke arbejde.

Sidst men absolut ikke mindst har vi en meget dygtig personalestab, som ikke blot passer deres arbejde, men som viser engagement og glæde i det, de laver, og som gør det ekstra, som netop gør, at vi ikke bare er en skole, men en rigtig god skole.

Jeg vil gerne sige tak til alle jer forældre, der igennem året på forskellig vis har bidraget og hjulpet os, når vi har kaldet – og andre gange uden anledning er trådt til og har gjort det, der manglede at blive gjort. Tak for jeres positive tilkendegivelser hen over året i form af ord og også tak for dem af den mere håndfaste slags som chokolade og andre lækkerier, som er blevet nydt med velbehag.

Jeg vil gerne sige tak til de fantastisk dygtige og engagerede medarbejdere, som med hjertet på rette sted og med en dygtig faglighed som ballast dag efter dag efter dag får gode ting til at ske her på Vilsted Friskole.

Her til sidst vil jeg også gerne sige tak til Elin, vores tilsynsførende, for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år.