Dagens gang

Kl. 06:30
Morgenfritteren åbner og sørger for en stille og hyggelig start på dagen for alle, som har lyst. Her kan man spise morgenmad, hygge sig, være kreativ, snakke med vennerne og langsomt indstille sig på dagens komme.

Kl. 7:30
Skolen åbner dørene for de største elever og undervisningen går i gang kl. 8:10.

Kl. 09:05
Hele skolen mødes hver dag til morgensang i musiklokalet, hvor vi synger nye såvel som ældre sange og salmer. Vi beder fadervor og fører protokol, hvor man i ”hest/føl” parrene har ansvaret for at tjekke om makkeren er til stede. Vi fejrer fødselsdage og giver meddelelser.

Morgensang varetages på skift af lærerne, som medbringer sangønsker fra den klasse, de er klasselærer for.

Ofte er det også her, at den skøre naturvidenskabslærer fortæller om, hvad der rører sig på det naturfaglige felt. Den støvede historielærer fortæller om, hvad der skete på denne dag for 100 år siden. Musiklæreren fortæller måske om Beethovens symfonier, mens samfundsfaglæreren tager fat i højaktuelle emner fra verden uden for skolen.

Morgensangen er en vigtig grundsten i vores skoleform, den bidrager i høj grad til en fælleskabsfølelse, og vægtes meget højt.

Efter morgensang er der 15 minutters frikvarter, hvor der er frugt og brødordning til alle elever.

Kl. 10:40
Madpakker i klasserne.

Mens eleverne spiser deres madpakker, er der fortælling i klassen. Fortællingens indhold varierer fra klasse til klasse, men vil ofte beskæftige sig med kristendom, historie, litteratur og samfundsfag.

Madpakketid er også klasselærertid. Det er her aktuelle problemer, ideer og ønsker i klassen tages op.

Kl. 12:25
De yngste elever har fri. Efter duksning kan de tage hjem, eller gå i SFO.

De ældre elever har fri kl.14:15 (Bortset fra fredag hvor alle har fri kl. 12.25.)

OBS!

Tirsdag

Hver tirsdag er anderledes end alle andre dage.

Vi har tematimer hele formiddagen, samt i timen over middag, hvor der arbejdes tværfagligt med historie eller kristendom som det bærende fag.

Alle elever og lærere spiser endvidere frokost sammen i salen. Én af lærerne har sammen med en flok elever, været i køkkenet og har lavet mad til hele skolen.

Vi sidder sammen i ”familiegrupper” og ”Hest/føl par”, hvor de store tager hånd om og hjælper de små i spisesituationen.

Fredag

7. og 8/9. klasse har hver fredag en bod, hvor der kan købes supplementer til madpakken, fx pølsehorn, müslibar, juice, nødder osv. Det understreges at bodens varer IKKE kan erstatte madpakken om fredagen. Overskuddet går til 7. og 8/9. klassernes klassekasse.