Rengøring

Rengøring

Bestyrelsesmedlemmerne er tovholdere på de rengøringshold, som på skift hver 6. eller 7. lørdag formiddag gør skolen ren. Alle skolens forældre er med på et rengøringshold.

I hverdagene sørger pedellen for, at toiletterne rengøres, og eleverne deltager også i den daglige rengøring ved på skift at feje, tømme skraldespande og tørre borde af i klasselokalerne.

Zoneopgaver – Rengøring 23-24

Laminater