Fortælling

I kraft af vores grundtvig/koldske rødder står fortælling som en central del af vores skole. Vi bruger fortælling, når vi kan komme af sted med det til morgensang og i fagtimerne.

Vi har fortælling fast på skemaet hver dag i det tidsrum, hvor der spises madpakker. Det er som regel klaselæreren, der har fortælling i klassen.

Fortællingen kan uomtvisteligt noget, som det skrevne eller oplæste sprog ikke kan. Det levende ord og kontakten til eleverne er anderledes nærværende, når der ikke er fx en bog imellem afsender og modtager. Det personlige, hvor fortælleren kan mærkes bag ordene, gør fortællingen mere vedkommende for eleverne.

Der bliver blandt andet fortalt nordisk mytologi, græsk mytologi, litteratur, historie, bibelhistorie, naturfaglige historier og aktuelle historier fra samfundet.

Fortællingen har bl.a. til formål at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet samt at oplyse og skabe en sammenhæng, så elever oplever at være skabt af historien, og at de selv med deres fantasi og fremtidsdrømme er med til at skabe historie

Se evt. mere under ”Det grundtvig/koldske”