Morgensang

Hver dag kl. 09:05- 09:20 er der morgensang for hele skolen – er der behov for det, kan morgensangen forlænges.

Det er lærerne, der på skift står for morgensangen. Musiklæren spiller klaver til, gerne akkompagneret af en elev eller to på andre instrumenter.

Hver morgensang starter med en morgensang/salme efterfulgt af fadervor, som siges i kor.

Herefter føres der protokol. Eleverne sidder sammen på ”tribunen” i hest/føl par, hvor de hver især har ansvaret for at holde øje med, om deres makker er i skole.

Efter protokol er der meddelelser. Det kan være, at én af lærerne gerne vil mødes med en gruppe elever, det kan være elevrådet, der skal samles, eller det kan være, at alle skolens elever skal have en kollektiv besked. Det kan også være her, én af eleverne har noget på hjerte, som de gerne vil dele med resten af skolen.

Det er også til morgensang, vi fejrer fødselsdage. Fødselaren kommer ”op til flaget” foran de andre elever, og der bliver råbt hurra, sunget og fortalt om gaver.

Herefter er det op til den pågældende lærer, om der fortælles en historie, eller om der synges flere sange. Vi synger altid minimum to sange. Det er vigtigt for os, at morgensangen ikke ”jappes” igennem, men at man finder ro og nyder stunden. Derfor varer vores morgensang mindst 15 minutter.