Evaluering af undervisningen i skoleåret 2017-2018

Evaluering af undervisningen i skoleåret 2017/2018

 

Generelt lever undervisningen op til forventningerne. De standardiserede test i dansk og matematik samt evalueringerne i de øvrige fag viser den ønskede faglige progression.

 

Blokfag

Der er dog områder, hvor undervisningen ikke lever op til forventningerne. Det drejer sig om dels om blokfag, som der undervises i 3 timer om ugen på 3.-8. årgang. Blokfag er en blanding af historiefaglige, samfundsfaglige, kristendomsfaglige, danskfaglige, naturfaglige og matematikfaglige emner. Der arbejdes på tværs af klasser, dvs. at 3.-5. klasse undervises sammen og 6.-8. klasse undervises sammen – på begge hold er der to lærere.

Det opleves, at holdene er for store, og at indholdet er uigennemskueligt for både eleverne og deres forældre.

 

Kursusfredag

Et andet område, som ikke svarer til vores forventninger er kursusfredagene. En stor del af vores praktisk/kreative undervisning ligger på kursusfredagene. Der er kursusfredag hver fredag. Vi har organiseret det sådan, at lærerne på skift har en klasse, som de underviser i noget praktisk/kreativt. Det kan være alt fra at lære at hækle til at lære forskellige tegneteknikker til at arbejde med boldbasis eller nodelære. Det er den enkelte lærer, som selv beslutter, hvad der skal arbejdes med i den enkelte klasse.

Vi oplever, at der er forholdsvis mange børn, som ikke møder i skole om fredagen, fordi forældrene vælger at give dem en forlænget weekend – eftersom det jo ”bare” er noget praktisk/kreativt, der skal arbejdes med.

Dertil kommer, at kun de færreste af skolens lærere er tilstrækkeligt uddannede til at kunne varetage opgaven med den praktisk/kreative undervisning på tilfredsstillende vis.

9. klasse

Et tredje område, som adskiller sig fra de øvrige, handler om, at vi afslutter skoletilbuddet efter 8. klasse. Det findes utilfredsstillende, at man ikke kan afslutte sin grundskole hos os.