Evaluering af undervisning og indsatsplaner i skoleåret 2019/2020

Evaluering af undervisningen i skoleåret 2019/2020

 

Generelt lever undervisningen op til forventningerne. De standardiserede test i dansk og matematik samt evalueringerne i de øvrige fag viser den ønskede faglige progression.

Vi har haft følgende indsatsområder i skoleåret 2019/2020. Evalueringen af hvert af indsatsområderne kan læses under hver overskrift.

 

Ændring af ringetider med henblik på en effektivisering af undervisningstiden.

Evaluering: Det fungerer godt og efter hensigten.

 

Etablering af faglokaler: Sløjd, billedkunst, håndarbejde og naturfag, så faglokalerne ikke skal bruges som stamklasselokaler

Evaluering: Det fungerer godt og efter hensigten.

 

Færdiggørelse af nye forberedelseslokaler – kopirum og stillerum samt mødelokale.

Evaluering: Kopirum og lærerværelse/forberedelseslokale fungerer godt og efter hensigten. Stillerummet er ikke blevet helt færdigt, og det fungerer ikke som stillerum.