Nye tiltag i skoleåret 2018/2019

Nye tiltag i skoleåret 2018/2019

 

Blokfag nedlægges.

Geografi, biologi, samfundsfag samt konfirmationsforberedelse/kristendomsundervisning for 7. klasse lægges som noget nyt ind i skemaet.

 

Tema

Vi indfører et nyt fag i 1.-9. klasse: Tema, hvis indhold skal tage udgangspunkt i fagene dansk, kristendom og praktisk/kreative fag i 1.-2. klasse og i fagene kristendom, historie og praktisk/kreative fag i 3.-9. klasse. Timerne placeres først på dagen tirsdag, 3 timer om ugen og kombineres med den ugentlige fællesspisning. Maden laves fortsat af en lærer og en gruppe elever, men i stedet for, at læreren har en hel klasse, har han/hun kun ca. 5 elever med i køkkenet.

Temaundervisningen varetages i de nye grupper: 1.-2. kl., 3.-4. kl., 5.-6. kl. og 7.-9. kl. Hver gruppe har to lærere, som sammen tilrettelægger, gennemfører og evaluerer undervisningen. Der arbejdes med mindst 4 forskellige temaer i løbet af et skoleår. Der udarbejdes en årsplan for temaerne.

Hermed tilgodeses historie og kristendom, som tidligere lå i blokfag, fællesspisningen bevares, og sidst men ikke mindst bevares den tværfaglige undervisning.

 

Samfundsfag på skemaet

Samfundsfag, der også tidligere har været en del af blokfag, lægges ind i skemaet i 8/9. klasse.

 

Praktisk/kreative fag på skemaet

Kursusfredag nedlægges, og følgende fag lægges ind i skemaet: billedkunst i 3. klasse, håndarbejde i 4 klasse, sløjd i 5. klasse og madkundskab i 6. klasse.

Hermed tilgodeses de praktisk/kreative fag fortsat, men ved at lægge dem ud i skemaet som egentlige fagtimer og det på andre dage end fredage, er det vores forventning, at forældrene vil vægte disse timer lige så højt som de boglige timer.

 

9. klasse etableres

Der åbnes mulighed for, at man kan gå på skolen også i 9. klasse. Det besluttes, at Vilsted Friskole er prøve- og karakterfri, hvilket i denne sammenhæng betyder, at elever i 9. klasse ikke kan komme op til 9. klasses afgangseksamen. Eleverne afslutter skoleåret med et større projekt, som fremlægges for elever, forældre og skolens lærere.

Efter 9. klasse kan eleverne søge optagelse på en ungdomsuddannelse ved aflæggelse af en optagelsesprøve.