Arbejdsredskaber

Arbejdsredskaber på Vilsted Friskole

Vedrørende IT-redskaber for elever i 5.-9. klasse.

De ældste klasser arbejder i højere og højere grad med udgangspunkt i IT-baserede undervisningsmaterialer. Det er derfor nødvendigt, at alle elever har et IT-redskab til rådighed hver dag.

Vi vil derfor bede om, at elever i 5.-9. klasse hver dag, så vidt muligt, medbringer et IT-redskab til brug i undervisningen. Det kan være en PC, en Chromebook eller alternativt en iPad med tastatur og et tekstbehandlingsprogram; fx tekstbehandlingsprogrammet fra Open Office (som er gratis) eller Word fra Microsoft.

For de elever, som ikke har mulighed for selv at medbringe en pc eller lignende, vil der være mulighed for at låne en på skolen.

Vi skal gøre opmærksom på, at skolen ikke har en forsikring, som dækker de medbragte pc’er og lignende.

Fremover vil det være en forventning til nye elever, at de har råderet over et IT-redskab.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte Sonja, eller et medlem af bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, april 2018

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her