Fællesskabet

Fællesskabet på Vilsted Friskole

Fortælling på skemaet

I kraft af vores grundtvig/koldske rødder står fortælling som en central del af vores skole. Vi bruger fortælling, når vi kan komme af sted med det til morgensang og i fagtimerne.

Vi har fortælling fast på skemaet hver dag i det tidsrum, hvor der spises madpakker. Det er som regel klaselæreren, der har fortælling i klassen.

Fortællingen kan uomtvisteligt noget, som det skrevne eller oplæste sprog ikke kan. Det levende ord og kontakten til eleverne er anderledes nærværende, når der ikke er fx en bog imellem afsender og modtager. Det personlige, hvor fortælleren kan mærkes bag ordene, gør fortællingen mere vedkommende for eleverne.

Der bliver blandt andet fortalt nordisk mytologi, græsk mytologi, litteratur, historie, bibelhistorie, naturfaglige historier og aktuelle historier fra samfundet.

Fortællingen har bl.a. til formål at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet samt at oplyse og skabe en sammenhæng, så elever oplever at være skabt af historien, og at de selv med deres fantasi og fremtidsdrømme er med til at skabe historie

Se evt. mere under ”Det grundtvig/koldske”

En god start på morgenen

Hver dag kl. 09:05- 09:20 er der morgensang for hele skolen – er der behov for det, kan morgensangen forlænges.

Det er lærerne, der på skift står for morgensangen. Musiklæren spiller klaver til, gerne akkompagneret af en elev eller to på andre instrumenter.

Hver morgensang starter med en morgensang/salme efterfulgt af fadervor, som siges i kor.

Herefter føres der protokol. Eleverne sidder sammen på ”tribunen” i hest/føl par, hvor de hver især har ansvaret for at holde øje med, om deres makker er i skole.

Efter protokol er der meddelelser. Det kan være, at én af lærerne gerne vil mødes med en gruppe elever, det kan være elevrådet, der skal samles, eller det kan være, at alle skolens elever skal have en kollektiv besked. Det kan også være her, én af eleverne har noget på hjerte, som de gerne vil dele med resten af skolen.

Det er også til morgensang, vi fejrer fødselsdage. Fødselaren kommer ”op til flaget” foran de andre elever, og der bliver råbt hurra, sunget og fortalt om gaver.

Herefter er det op til den pågældende lærer, om der fortælles en historie, eller om der synges flere sange. Vi synger altid minimum to sange. Det er vigtigt for os, at morgensangen ikke ”jappes” igennem, men at man finder ro og nyder stunden. Derfor varer vores morgensang mindst 15 minutter.

Tryghed i dagligdagen med hest/føl par

Hos os er det vigtigt, at alle børn kender hinanden og føler ansvar for hinanden. Derfor får de større elever (hestene) ved skoleårets begyndelse en yngre elev (et føl), som de har et særligt ansvar for. Hest/føl parrene er sammen i forskellige situationer. De sidder fx sammen til morgensang og når vi spiser sammen om tirsdagen. Hesten har ansvar for, at føllet er trygt, og hesten skal hjælpe føllet, når der er behov for det, fx under fællesspisningen, hvor hesten skal sørge for, at føllet får mad på sin tallerken og får gode vaner ved bordet.

Hest/føl ordningen giver de yngre elever en tryg base i dagligdagen samtidig med at de ældste elever lærer at tage ansvar og drage omsorg for de yngre.

Familiegrupper

Vores elever er delt ind i såkaldte familiegrupper. Hver familiegruppe består af 7-9 hest/føl par og en lærer. Når vi spiser sammen om tirsdagen, sidder børnene i deres familiegruppe sammen med deres familiegruppelærer.

Vi har hvert år 4-5 familiegruppedage, hvor eleverne i familiegruppen sammen med læreren beslutter, hvad der skal laves den pågældende dag. Det kan fx være en tur ud af huset, lave bålmad, svedhytte eller måske et lille skuespil.

Lejrtur med Vilsted Friskole

Det er vigtig for os at være sammen om andet end blot den daglige undervisning hjemme på skolen. Derfor prioriterer vi at tage på lejrtur hvert år, hvor eleverne har mulighed for at være sammen med hinanden på en anderledes måde, og der knyttes nye bånd.

Desuden oplever vi en stor fordel i, at lærer/elever er sammen på en anden måde og har tid til at hygge sig, lave bål, spille bold, synge, lege sammen mm. Når hverdagen igen truer, og man er tilbage i klasselokalet er disse oplevelser unikke at have med i bagagen.

Vi skiftes hvert andet år til hhv. at tage af sted hele skolen og hhv. at tage af sted med naboklassen i en mindre gruppe.

Uanset om det er i gruppen, eller om det er hele skolen der er af sted sammen, er lejrturen i høj grad med til at styrke vores sammenhold som skole.

Vi har som udgangspunkt en tommelfingerregel der siger, at de mindste elever er på tur i lokalområdet, de mellemste elever er et sted i Danmark, mens man som ”stor” enten i 8. eller 9. klasse kommer til udlandet.

Lejrturen er på 4-5 dage.

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her