Mål og evalueringer

Værdigrundlag

Formålsbeskrivelser og evalueringsplaner

I fagene dansk, matematik, engelsk og tysk følger vi de samme mål, som man følger i kommuneskolerne.

Formålsbeskrivelser og evalueringsplaner for de øvrige fag kan læses her:

Billedkunst

Fortælling

Fællesspisning

Håndværk og design

Idræt

Madkundskab

Morgensang

Musik

Natur teknologi

Samfundsfag

Sløjd

Tema

Evaluering af musicalugerne

Musicalugerne har altid været en fast del af skoleåret på Vilsted Friskole, og vi er slet ikke i tvivl om, at det at deltage i en musicalopsætning giver en masse læring og en masse gode oplevelser for vores børn. Vi har dog ikke hidtil været helt skarpe på, hvad det helt præcist er, børnene i et læringsperspektiv får med sig fra de 1-2 musical-uger. Det har vi derfor valgt at sætte fokus på.

Vi har valgt at lade evalueringen tage udgangspunkt nedenstående tre temaer, som er nogle af grundpillerne i vores værdigrundlag:

a) Faglighed

b) Fællesskab

c) Nærvær

Evalueringen tager udgangspunkt i musicalugerne i skoleårene

2018/2019 – Syd for Køge

2019/2020 – Måneskinsteatret

2020/2021 – Musical aflyst pga. corona

2021/2022 – Durmstrang

Vi har valgt at skaffe vores evalueringsdata fra samtaler med vores børn efter musicalugerne.

a) Faglighed

Syd for Køge: Børnene udtrykker, at de har lært meget om Kim Larsen og særligt om tiden i 1970’erne og 1980’erne. Særligt har de bidt mærke i ungdomsoprøret og dets betydning for måden, hvorpå man efterfølgende ser på børn og unge.

Måneskinsteatret og Durmstrang: Begge musicals er lavet på baggrund af fiktive fortællinger. Børnene udtrykker, at de har lært meget om det at skrive musik og sange, om musikalske harmonier og verseopbygninger.

b) Fællesskab

Børnene udtrykker, at deres oplevelse af at tilhøre et fællesskab styrkes, fordi alle skolens børn og voksne er med til at sætte musicalen op. Alle har en opgave, og alle bidrager med det, de kan til helheden.

Derudover giver børnene udtryk for, at det er en helt fantastisk følelse at stå på festaftenen i en fyldt sal og fremføre musicalen for de mange forældre og øvrige familiemedlemmer.

c) Nærvær

I en proces som det at skabe en musical helt fra bunden kræver i sagens natur et stort arbejde. Børnene fortæller, at de oplever at være inddraget i processen på forskellig vis hele vejen, og at de møder lyttende, involverende og nærværende voksne undervejs i processen.

Derudover fortæller de, at de føler sig meget intenst nærværende med deres kammerater inden for det hold, de er på, om de givne arbejdsopgaver.

Frem mod musicalugerne i skoleåret 2022/2023 vil vi have særlig fokus på:

  • At børnene er så meget som muligt med i processen med at skrive sange og sangtekster, som det kan lade sig gøre.
  • At børnene får et fagligt kendskab til den tid/det miljø, fortællingen foregår i.
  • At børnene får et fagligt kendskab til den genre, som den bagvedliggende fortælling tilhører.
  • At børnene får et indgående kendskab til relationerne mellem fortællingens personer.
  • At børnene fortsat føler sig som en betydelig del i det store fællesskab.
  • At børnene fortsat føler, at de undervejs i processen møder nærværende, lyttende voksne.

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her