Samarbejde, loyalitet og respekt

Skole/hjem samarbejde og forventninger

Skolehjemsamtaler og samarbejde med forældre

Vi vil meget gerne have et tæt samarbejde med forældrene. Vi har forældremøder hvert år i august samt i løbet af året, hvis der er behov for det. Derudover har vi skole/hjem samtaler to gange om året – en samtale om efteråret og en samtale om foråret.

I 1. og 5. klasse tilbydes familien at få besøg af to af klassens lærere, så en af årets skole/hjem samtaler afholdes i hjemmet.

Ud over de planlagte møder er forældre altid velkomne til at kontakte os, hvis de ønsker et møde eller en snak i telefonen.

Man er altid velkommen til at sende os en e-mail. Alle e-mails besvares i løbet af arbejdsdagen.

Forældre må også meget gerne ringe til skolen eller til lærerne, men blandt andet af hensyn til overholdelse af lærernes arbejdstidsaftale, skal det foregå på hverdage inden kl. 17.

I nødstilfælde, dvs. hvis der er noget, som ikke kan vente til næste morgen, kan klasselæreren eller skolelederen kontaktes pr. telefon også efter kl. 17.

Forventninger til dig som forælder

Vi forventer, at man som forælder bakker op om skolen som helhed.

Vi beder derfor om, at man

  • hjælper sit barn, så det er klar til skoledagen (søvn, morgenmad, lektier, madpakke o.lign.)
  • ser sit barn som en del af et større fællesskab, hvor alle har lige stor værdi og ret til at være.
  • deltager i de forskellige arrangementer, som finder sted hen over skoleåret.
  • kommer til lørdagsrengøring og på arbejdsdage.
    går i konstruktiv dialog med skolen, når man føler, at der er behov for det.

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her