Støtteforeningen

Støtteforeningen

Støtteforeningen Vilsted Friskoles Venner, er støtteforeningen for Vilsted Friskole, som prøver at hjælpe skolen med tilskud til nogle af skolens ønsker. Vi har f.eks. tidligere sponsoreret kontantbeløb til den nye bygning, møbler til forhallen, kontantbeløb til fornyelse af legeplads, undervisningsmaterialer såsom musikudstyr og naturfagsudstyr.
Indtægterne kommer fra udlejning af bygningerne, hvor børnehaven Storkereden har til huse, samt ved salg af medlemskaber til støtteforeningen og udlejning af gymnastiksalen til diverse fester.

Alle kan være medlem af Vilsted Friskoles Venner og det er ikke en betingelse at man har tilknytning til Vilsted Friskole. Et års kontingent for en husstand koster kun 100.-

Så man må gerne opfordre folk til at blive medlem af vores støtteforening, både venner, familie og bekendte.

Medlemskab kan bestilles ved at du/I enten kontakter et af medlemmerne af bestyrelsen, eller indbetaler 100.- på

Vilsted Friskoles Venners konto: Reg.nr. 9070 konto 185 00 05 164 eller på

Mobilepay nr. 240286

Ved indbetaling på konto husk at oplyse navn og adresse, samt mailadresse.

Medlemskabet af Vilsted Friskoles Venner gælder fra den 1/1 til 31/12 i samme år.

Som medlem har du/i mulighed for at leje Vilsted Friskoles gymnastiksal og køkken til en fest for kun 1500.-

Der er også mulighed for at leje borde og stole, pris 30 kr. pr. bord og 6 kr. pr. stol.

For reservering og spørgsmål kontakt skoleleder Sonja Abrahamsen på mail@vilstedfriskole.dk

Bestyrelsesmedlemmer i Vilsted Friskoles Venner:

Maria Øland Jensen/ formand – 41615345m.jensen1583@gmail.com

Jan Kollerup / kasserer

Viktorija Tes / bestyrelsesmedlem

Line Torp / bestyrelsesmedlem

Allan Grandt Hansen / bestyrelsesmedlem

Suppleanter: Tanja Donhou og Marianne Sørensen

Vi håber at du/I vil støtte os i vores arbejde med at støtte skolen.

Få et OK Benzinkort og støt Vilsted Friskoles Venner

Hvordan får jeg et OK Benzinkort?

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her