Tilsyn og årsberetninger

Tilsyn og årsberetninger

Skolens tilsynsførende hedder Elin Juul Hedegaard.

Elin kommer på skolen nogle dage i løbet af efteråret og igen i løbet af foråret.

Pædagogiske beretninger

Skolelederens pædagogiske beretning, april 2024

Skolelederens pædagogiske beretning, 25.4.2023

Souschefens pædagogiske beretning 6. april 2022

Skolelederens pædagogisk beretning 2020

Formandsberetninger

Formandens beretning , april 2024

Formandens beretning 25.4.2023

Bestyrelsesformandens beretning, Vilsted Friskole april 2019.

Michael Bagge

Kære allesammen,

Så er vi her igen, til endnu en generalforsamling og endnu en beretning fra henholdsvis bestyrelse og skoleleder samt regnskabsaflæggelsen fra vores kasserer.

Hvor blev tiden dog af, tænker man nogen gange. For tiden er gået hurtigt i dette skoleår og det er sikkert fordi der har været nok at se til. I år nok lidt mere end normalt og det er der jo gode grunde til. I sidder i én af årsagerne her i aften.

Status:

Hvordan går det så for vores lille skole ? – som måske ikke længere er så lille endda.

Vi har et pænt elevantal og økonomien er også rigtig pæn, som I vil få det præsenteret om lidt og der er søgning til vores skole. Alt sammen gode ting, som er med til at fremtidssikre os. Omvendt kan der også være et problem forbundet med at blive flere, nemlig det at følelsen af at være en del af skolens fællesskab forsvinder lidt og her ligger der en kæmpe opgave for os alle. Ikke kun lærere og bestyrelse, men også for jer forældre, nemlig det ikke kun at kræve, men ikke mindst også at give. For det er når vi giver, at vi også får noget igen og det er fællesskab. Husk det !! – det kommer ikke af sig selv.

Derfor er jeg også glad for at vi i dag har Bent Hansen til at fortælle os lidt om friskolebevægelsen og vores rødder – det er godt at vide, hvad det er man har valgt for sine børn og hvordan tingene hænger sammen.

Dette bringer mig videre til det næste punkt i min beretning. Vi har i bestyrelsen lavet et forsøg med hest/føl ordning til forældrene, tilsvarende den ordning vi har med eleverne. Hensigten har været, at gøre det lettere, at blive ”integreret” i skolens fællesskab og forstå nogle af de ting der foregår og som er en selvfølge for os der har været her nogle år. Det er gået rigtig godt og er en ordning vi vil videreføre de kommende år.

Vi gør en del ud af at udbrede kendskabet til Friskolen, så vi indgår som en naturlig del af skolevalget, når forældre skal vælge skole til deres børn:

Vi har derfor igen i deltaget i dyrskuet ved byfesten i Løgstør. Det var som altid en hyggelig dag, hvor det blev til en god snak med godtfolk fra byen, forældre og andre med relation til skolen.

Vi deltog også i forårsmessen i Løgstør Hallerne, hvor der var pænt besøg og sidst men ikke mindst havde vi efteråret ”Åben skole”, hvor vi samtidig havde indskrivning af nye elever.

Herudover har vi, som I måske har set, en biografreklame i biografen i Løgstør – den har vi forlænget med yderligere et år og så skrives der flittigt i Vesthimmerlands Folkeblad, hvor Gitte Greth er rigtig god til at få historier med om stort og småt på vores skole.

Udover udbredelsen af kendskabet til skolen, har vi også vores tilbagevendende ”faste opgaver” – deltagelse i musical, luciafest og alle de øvrige aktiviteter der foregår på skolen. Herudover er der jo rengøringsdagene, som kører fornuftigt. Desværre er det indimellem nødvendigt for tovholderne, at minde folk om, at der er rengøring og det viser os, at det ikke er alle der prioriterer denne opgave højt. Men det er altså en nødvendighed, for at vi har råd til de mange ting, som vi gerne vil.

Vi kommer ikke udenom det. Vi skal selvfølgelig også vende vores byggeri. Årets altoverskyggende ”begivenhed” for bestyrelsen og alle jer forældre. Efter generalforsamlingen sidste år, hvor I fik en orientering om byggeriet gik det stærkt og vi fik byggeprojektet på plads i løbet af foråret.

Vi startede nedrivningen af barakken i juni måned og det gik over al forventning – stor opbakning og de rigtige maskiner gjorde, at vi var klar til at støbe sokkel umiddelbart efter sommerferien.

Siden er det gået slag i slag og selvom det i perioder er gået langsomt, står vi nu her med en flot ny bygning med fire gode klasseværelser og ikke mindst gode toiletforhold. Bevares, der mangler stadig nogle småting, men vi forventer, at vi er klar til indflytning i løbet af 14 dage. Så eleverne kan godt begynde at glæde sig.

Bygningen er også så fleksibel med foldedøre mellem klasselokalerne, at der kan afholdes små og store arrangementer uden fare for at der ikke er plads til alle.

I forbindelse med byggeriet har vi trukket på hjælp fra alle jer forældre og der skal lyde en kæmpe tak til alle jer der har deltaget. Det har været en fornøjelse at være sammen med jer og opleve det humør og den arbejdsiver i alle har lagt for dagen. En stor tak til håndværkerne for godt samarbejde. Ikke mindst Claus (CBS), som har bistået med råd, vejledning, værktøj og meget andet gennem byggeperioden. Jeg vil også nævne Aggersund Cafeteria, som har leveret mad til byggeriet UB. En helt speciel tak skal lyde til dig Ulrik (Pedersen). Du har brugt stort set al din fritid på skolen siden juni måned og om nogen taget ejerskab for dette projekt og det er ikke mindst din fortjeneste, at vi kommer godt i mål med den nye bygning.

Men vi er ikke færdige endnu. Vi mangler stadig udenomsarealerne. I den forbindelse har vi modtaget et forslag til en helhedsplan for skolegården, så der bliver sammenhæng mellem den nye bygning og hovedbygningen. Det går vi i gang med snart, og det vil I høre nærmere om inden længe.

Med hensyn til indvielse af den nye bygning, forventer vi at det bliver i løbet af juni måned.

Budgetmæssigt ser det ud til at vi, stort set, holder os indenfor den økonomiske ramme, så der stadig står lidt penge på ”bogen”, når vi er færdige.

I forbindelse med byggeriet og omplaceringen af klasser, var det i øvrigt nødvendigt, at lave flugtveje fra førstesalen af SFO’en – det betød udskiftning af gavlvinduerne, så nu er alle vinduer og døre i SFO’en skiftet.

Andre ting:

Trafikale problemer: At vi er blevet flere elever har også betydet trafikale udfordringer for skolen. Både på Hobrovej hvor der er af og påsætning af elever og ikke mindst på Troldbjergvej, hvor der parkeres på kryds og tværs. Det er i længden en uholdbar situation og vi har derfor været ved at se på løsninger på problemet. Vi har fået tilsagn af vores nabo, som ejer den gamle tømmerhandel om at lave en sti ind til skolen. Det betyder mulighed for at sætte af her, hvorefter barnet kan gå sikkert til skolen. Det betyder også, at vi får bedre parkeringsmuligheder til vores arrangementer. Men det er en opgave vi går i gang inden længe.

Nu vi er ved transport til og fra skole, har vi været i dialog med en gruppe forældre, som er kede af transporttiden til og fra skole. Vi har diskuteret den nuværende rute og mulighederne for at ændre forløbet, så alle tilgodeses tidsmæssigt. Der er mange gode grunde til at busruten ser ud som den gør og det vil jeg ikke komme ind på her, men vi aftalte med forældrene, at vi i forbindelse med generalforsamlingen i aften vil nedsætte et udvalg med deltagelse af bestyrelse og forældre, som kan komme med forslag til alternativer til den nuværende rute, så vi kan tilgodese alle bedst muligt.

En sidste ting, som vi også gerne vil have hjælp fra jer forældre til er en renovering af legepladsen vest for skolen. I forbindelse med at vi skal have lavet en sti, bliver vi nødt til at ”spise” lidt af legepladsen og flytte svævebanen. Derfor vil det være nærliggende, sammen med jer og selvfølgelig eleverne, at lave en plan for hvordan legepladsen kan indrettes til glæde og gavn for vores børn.

Vi har et rigtig godt udgangspunkt for fremtiden – mange ting peger i den rigtige retning for os. Men det er nødvendigt til stadighed at have fokus på de ting der gør os til det vi er og deltage i skolens liv. Samtidig er det også vigtigt at I forældre går i dialog med enten skolen eller bestyrelsen, hvis der er noget I er uenige i, eller ikke forstår. Ting må ikke ligge og ”ulme”, men skal op til overfladen og tages hånd om med det samme, så de ikke vokser sig for store. Økonomisk skal vi til stadighed vise mådehold og konsolidere skolen, så vi altid kan tåle en uforudset hændelse. Det er den bedste fremtidssikring af vores skole og rettidig omhu.

Jeg vil slutte min beretning med en tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og engageret stykke bestyrelsesarbejde. Dette bliver min sidste ”arbejdsdag” i bestyrelsen, da jeg har valgt at trække mig, for at ”nyde” de sidste to år som ”almindelig” forælder.

I skal vide forældre, at der er nogen der arbejder på jeres vegne, både tidligt og sent. Derfor: deltag i arbejdsdage og andre arrangementer, meld jer, når er er brug for en hånd – det er den bedste måde at vise bestyrelsen, at I bakker op.

Tak til Støtteforeningen for opbakningen til Skolen. Støt op om Støtteforeningen ved at melde jer ind !!
Tak til alle jer i øvrigt der gør en indsats for skolen tak til personalet på skolen og til dig Sonja for et godt samarbejde gennem årene.

Skolelederens pædagogiske beretning, Vilsted Friskole april 2019

Sonja Abrahamsen

Når jeg ser tilbage på det år, som er gået, kan jeg konstatere, at vi igen har haft et rigtig, rigtig godt år her på Vilsted Friskole. Her får I et kort rids over årets gang.

2018

Maj

Det så nu langt om længe ud til, at det med byggeri kunne gå hen og blive til noget – ikke bare som en fjern drøm, men som i helt ægte virkelighed i rigtige mursten. Det havde ikke været hverken viljen eller evnerne, der tidligere havde sat en stopper for udskiftningen af barakken med en ny og bedre bygning, men derimod økonomien. Nu var vi næsten i mål, men kunne der skaffes lige nogle tusinder mere, ville det være absolut godt.

En flok entusiastiske, veltrimmede, unge lærere blev enige med hinanden om, at de gerne ville give en hånd med med noget af det, som de var rigtig gode til – nemlig at lave noget sjovt og meningsfuldt med børnene, og skolefodbold på Vilsted Friskole så dagens lys. En masse dejlige unger havde nogle skønne fredag eftermiddage sammen med deres lærere, og at det så også gav nogle kroner til byggeriet var jo også rart.

Skolefodbold var kun ét blandt flere skibe med det formål at skaffe midler til byggeriet, som blev sat i søen.

Årets musical – Nonnens Kald løb af stablen. Jeg hørte flere sige, at det var den bedste musical nogensinde. Og det tror jeg, de havde ret i. Sådan har jeg det også hvert år – at jeg synes, at årets stykke er det bedste, jeg har set. Vi ser jo med vores øjne og vores ører og i høj grad med vores hjerte – og der er ingen tvivl om, at det, vi ser med, i særdeleshed møder genklang i alle vores skønne børn, når de står der på scenen og spiller skuespil og synger og danser.

Juni

I juni måned var det farvel og tak til den tussegamle barak. Inden vi fik set os om, var den pist væk borte. Med tre lokaler færre, rykkede vi tættere sammen – og hvor vi troede, at vi allerede havde udnyttet hvert et rum og hver en krog, lykkedes det alligevel at finde plads til de tre yngste klasser. Det har været og er stadig trangt, men alle var enige om, at for at få en helt ny undervisningsbygning, holder vi ud og står det igennem – og det har vi gjort – børn og voksne, store som små.

Sidst på året tog vi på lejr, som vi gør hvert år. I år var det gruppelejr:

Lejr: Lillegruppen – Thyborøn

Mellemgruppen – Sønderjylland

Storegruppen – Hamborg

Der var som altid god stemning og fantastiske oplevelser for børn og voksne.

Og som altid lige før sommerferien, tog vi afsked med en flok søde, dejlige 8. kl. elever, som vi med sindsro sendte afsted ud i den store, vide verden uden for friskolens trygge rammer.

August

Det nye skoleår begyndte, og lærerne havde igen været kreative og tænkt nye tanker for at gøre undervisningen endnu mere spændende og endnu mere givende.

Væk var blokfag og kursusfredag, der kom nye fag på skemaet, og en ny gruppestruktur blev dannet.

I august blev der også afholdt forældremøder – og som året før blev alle møder afholdt den samme aften. Det var hyggeligt og forhåbentlig spændende, men også lidt hektisk for nogle, så formen blev drøftet og forsøgt justeret til møderne næste år.

Sidst i august var der cykelsponsorløb – et andet af de tiltag, som skulle skaffe penge til byggeriet. Lærere, børn og forældre havde lagt mange, mange kræfter i at få dette løb stablet på benene, og det lykkedes med stor, stor succes. Der blev cyklet og cyklet, og der blev tjent mange penge til den nye bygning.

September

Efteråret kom, og vi måtte sige farvel til Heidi Haastrup, som valgte at søge nye udfordringer, og vi kunne byde velkommen til Mette Liltorp Justesen.

Vi kunne også byde velkommen til Nanna, som har været vores faste vikar siden.

Peter foreslog på et tidspunkt, om vi ikke skulle spørge Steffen, vores præst, om vi ikke skulle prøve at afholde morgensang i kirken. Det syntes jeg var en rigtig god idé, og det gjorde heldigvis også både resten af lærerne, Steffen og menighedsrådet. Så i september havde vi for første gang vores morgensang i kirken. Det har vi siden haft med jævne mellemrum, og det er en god oplevelse hver gang.

Og det tidlige efterår var fuld af gode idéer. Nogle piger fra 6. og 7. klasse fik den idé, at de mens nogle af de andre store elever var til frivillig musik med Kasper, kunne de lave en lektiecafé for alle, som kunne tænke sig at komme og få lavet deres lektier. Det var et supergodt initiativ, og de holder ved, og der er stadig lektiecafé hver torsdag eftermiddag.

November

Den første torsdag i november var der Åben Skole. Det var en dejlig eftermiddag og aften med mange interesserede besøgende.

Senere på måneden kom Mathias som praktikant hos os. Han var 4. års studerende og skulle være hos os i 6 uger. Mathias viste sig hurtigt at passe rigtig godt hos os, og det er derfor heller ikke tilfældigt, at det er ham, vi har valgt at ansætte i et deltidsvikariat frem til sommerferien og igen i et barselsvikariat i det kommende skoleår.

Traditionen tro er det også i november, vi tager på lærerkursus. Denne gang gik turen til Vigsø v. Hanstholm, hvor der var masser af luft og åben himmel. Vi besøgte en friskole, som var meget anderledes end vores, og som vi kunne lære meget af både om dem og om os selv – det var meget givende. Derudover oplevede vi det spændende vindmøllecenter i Østerild Plantage og bunkermuseet i Hanstholm. Men der var også masser af tid til drøftelser og diskussioner og åbenhjertige snakke. Efter to givende dage i Vigsø, tog vi lørdag formiddag – som altid – trætte, men klogere hjem til vores familier igen.

December

December på Vilsted Friskole er lig med Betteør. Og den lille nisse dukkede minsandten op igen og underholdt sammen med sine venner med en blanding af tossede påhit og seriøse dommedagsredningsaktioner. Men heldigvis blev julen reddet også denne gang!

Vores julefest var i år lidt anderledes end de foregående to år. Efter de flotte optrædener af vores børn, gik vi det efterhånden traditionsrige fakkeloptog med de dygtige pigegardere fra Brovst i front. Det blev igen en rigtig god aften. Efter faklerne og musikken, fik vi kaffe i den nye bygning. Det var en god fornemmelse at kunne bruge bygningen – også selvom der lige manglede et par småting, før den kunne sige at være helt færdig.

Januar

Det nye år blev skudt ind, og næsten synkront hermed, så vores nye hjemmeside internettets elektroniske lys for første gang. Vi havde gennem meget lang tid ønsket os en ny hjemmeside. Morten havde gennem en længere periode arbejdet på hjemmesiden – to skridt frem og et tilbage – sidstnævnte muligvis pga. at dem, der skulle vælge, hvordan siden skulle se ud, ikke ligefrem er IT-tekniske genier. Men det lykkedes til sidst, og lige omkring nytår var verdensbedstefriskole.dk som sagt på nettet.

Januar bød desværre også på en langtidssygemelding fra Mette A. Det var vi rigtig kede af, men heldigvis havde vi fået ansat en Mette mere, som kunne tage over for Mette A. i 0. klasse.

Marts

I marts måned havde vi endnu en musical – det var stykket Syd for Køge. Erfaringer havde vist, at placeringen af musicalen sent på skoleåret, som tilfældet var sidste år, ikke var en ubetinget god idé, så musicalen røg tilbage, hvor den oprindeligt hørte hjemme – i nærheden af skolens fødselsdag.

Men uanset hvornår vores musical-uger løber af stablen, er det verdens bedste oplevelse at være med til. Hvordan man på en uge kan gå fra nogle idéer i lærernes hoveder og i bedste fald nogle noter på en MacBook til at have et helt færdigt stykke, som kan røre os og give os en rigtig god oplevelse, er lidt utroligt. Jeg undres over det hvert år. Og det er selvfølgelig heller ikke helt sandt, at vi starter fra 0, når musicalugerne går i gang. Der har været brugt mange timer på forberedelser – stykket, musikken og sangteksterne – i hvert fald de fleste – er skrevet på forhånd, og der er købt ind og truffet aftaler med fx Claus om lån af stilladser mm. Men uanset hvad, så er de 6-8 dage, vi arbejder med stykket, en kæmpestor fysisk og mental energiudladning og samtidig en følelsesmæssig og mental opladning, som sætter sig spor i lang tid herefter.

April

10 nye, søde, skønne Minions begyndte den 1. april. Det er altid spændende for os alle sammen at møde de nye små, og endnu en gang må vi sige, at det er en flok dejlige børn, vi har fået – det tegner godt for fremtiden.

Og her i aften står vi så i den næsten færdige undervisningsbygning, som vi håber på at kunne flytte ind i inden sommerferien. Det er imponerende hvor mange frivillige kræfter, hvor mange timer, der er blevet lagt her. En kæmpestor tak til alle jer, der har været med i arbejdet med og omkring byggeriet af vores nye undervisningsbygning, som lige så længe, jeg kan skue ud i fremtiden, vil stå som et bevis på den styrke, det her fællesskab har. Det er fantastisk dejligt at få en ny undervisningsbygning, og vi glæder os med vores små og store børn, til at tage den i brug, men det er det fællesskab, som har gjort opførelsen af bygningen mulig, som er Vilsted Friskoles dyrebareste eje, og det er det fællesskab, vi fortsat skal værne om.

Vi har valgt at navngive vores hjemmeside ”verdensbedstefriskole.dk”. Det var lidt i sjov og lidt i kådhed, men vi synes faktisk på mange måder, at vi har verdens bedste friskole!

Det har vi selvfølgelig, fordi vi har nogle skønne, dejlige børn, som vi holder meget af.

Vi har det i høj grad også, fordi vi har en meget dygtig og velfungerende bestyrelse, som arbejder målrettet og med hjertet på rette sted. Vi er vant til her i Vilsted, at vi har en dygtig bestyrelse – vi er måske blevet så vant til det, at vi tager det som en selvfølge. Men det er ikke en selvfølge. Vi skal være taknemmelige for, at det er sådan hos os, og vi skal gøre, hvad vi kan for, at det forbliver sådan fremover. En stor tak skal lyde til jer for jeres store, kompetente arbejde. I den forbindelse en særlig tak til vores formand Michael, som træder af i aften. Jeg har i meget høj grad værdsat vores samarbejde.

Vi har verdens bedste friskole pga. jer forældre, som er i stand til at bakke op om jeres børns skolegang og om skolen i det hele taget. I yder, når der skal ydes, og I bakker op, når der skal bakkes op – det giver sammenhængskraft og sund fremdrift. En stor tak for det, I har ydet for skolen og for vores fælles børn i det forgangne år.

Vi har verdens bedste friskole, fordi vi har nogle meget dygtige ansatte her på skolen. Man skal lede længe efter en medarbejdergruppe, der som vores i den grad er optaget af hver eneste dag at yde deres allerbedste og hver eneste dag at forsøge at gøre tingene bedre end i går. Derfor står tingene aldrig stille hos os. Der bliver tænkt store tanker, og der dukker vilde idéer op i en tilsyneladende uendelig strøm, og mange af dem bliver til virkelighed. Også en stor tak til alle de ansatte for jeres energi og engagement og for jeres vilje til at strække jer langt for at få helheden til at fungere – det er I virkelig gode til, og det sætter jeg meget stor pris på!

 

Og sidst men ikke mindst, så har vi verdens bedste friskole, fordi vi har en velfungerende, rundhåndet støtteforening, som både deler det glade budskab om os, og som i kraft af pengegaver giver os mulighed for at få nogle af de ting, vi lige står og mangler i det daglige. Også en stor tak til jer!

Vilsted Friskole har det godt, og det er vores fælles opgave at sikre, at det forbliver sådan. Det gør vi ved fortsat at engagere os i hinanden og gøre det bedste, vi kan, for at værne om hinanden og dermed sikre, at det fællesskab, som er Vilsted Friskole, forbliver sundt og stærkt.

Formandens beretning, Vilsted Friskole april 2018

Michael Bagge

Så er vi kommet til det tidspunkt, hvor vi skal gøre status over det forløbne år, både verbalt – fra Sonja og jeg, men også økonomisk, i form af regnskabet, som Gitte vil fremlægge om lidt.

Og hvordan er det så gået. Generelt godt må vi sige.

Hvert år laver bestyrelsen nogle pejlemærker for det kommende år, som vi så forsøger at indfri. Målsætningen for det seneste år har været fortsat at gøre skolen attraktiv for at fastholde elevtallet i et geografisk område, hvor børnetallet og befolkningstallet falder og det må vi sige er lykkedes. Vi er pt. 119 elever.

Nogle af de aktiviteter vi satte os for at gennemføre var:

 • Fastholde skolens profilering i lokalsamfundet bla. ved reklamespot i Løgstør Bio og deltagelse i dyrskuet i Løgstør – Der kan vi sige “Tjek”.
  I dyrskuet var temaet bla. lejrskole og der var mange omkring pladsen, både forældre og elever, men også mange interesserede, som hørte lidt om Friskolen. Vi skal ikke underkende betydningen af at vise os i lokalområdet. Det er vigtigt at der bliver sat ansigt på os på Friskolen, så vi er i bevidstheden på folk, når der skal vælges skole.
  I biografen har vores reklame kørt det forløbne år og vi har tegnet for endnu et år.
  Vi er i øvrigt ved at forny billederne i reklamen, så kom ned i den nye biograf og se om jeres barn er med ?
 • Vi ville etablere en 9. klasse – det er sket og vi kommer til at starte “stille” ud i det kommende skoleår med formodentlig to elever – det bliver en prøvefri 9. klasse og vi er meget spændte på at se hvordan det kommer til at gå.
 • Så ville vi arbejde med byggeri – og dèt har vi gjort i høj grad, men her er vi desværre ikke helt i mål endnu, men meget mere om det senere.
 • Ny hjemmeside havde vi også som målsætning. Den nuværende har vi haft i mange år og vi må med skam erkende, at dèn ikke bliver vedligeholdt ordentligt og er uoverskueligt opbygget. Derfor arbejdes der på en ny hjemmeside, som gerne skulle blive lettere at navigere rundt i, både for nuværende og eventuelle nye familier. Arbejdet ligger lidt stille til slutningen af maj og forhåbentlig har vi noget klar til næste skoleår.
 • Sidst men ikke mindst var den sidste målsætning at finde en fremtidssikret transportløsning for skolens elever, dvs. anskaffe en ny bus. Her kan vi også sætte flueben. Det har været en laaaang proces for Ulrik Pedersen og hans hjælpere, som har været vidt omkring for at kigge busser. Til sidste lykkedes det at finde den hvide bus, til den rigtige pris i Aars og vi forventer, at vi med en undervognsbehandling, vil have bus i mange år fremover. Stor tak til jer “bussemænd” for en kæmpe indsats.

Hvad har vi ellers fået tiden til at gå med i bestyrelsen, af de praktiske gøremål skal nævnes:

Arbejdsdage:

Vi har arrangeret arbejdsdage, hvor vi ikke mindst har malet meget, rundt omkring på skolen. Vi har også sat nyt loft op i morgensamlingslokalet – det er blevet RIGTIG.

Godt at se, at I forældre møde så talstærkt op på på dagene. Vi kan nå rigtig meget, når vi alle møder op og deltager. TAK FOR DET !

Udover selv at lave noget, har vi også haft nogen andre til at arbejde for os. Vi har fået udskiftet de resterende vinduer og døre i SFO’en og det er, efter hvad jeg hører, noget der har lunet gevaldigt ?

Rengøring:

Lørdagsrengøringen skal også nævnes. Det har igen i år fungeret godt, selvfølgelig er der kiksere, men de fleste af jer møder trofast op og det er hyggeligt at mødes over en kop kaffe og et rundstykke inden vi går i gang – det giver fællesskab. Vi er i bestyrelsen fuldt ud klar over, at det ikke er alles yndlingsbeskæftigelse at gøre rent på skolen, men vi kan konstatere, at I gør det godt og rengøringen gør, at vi får et økonomisk råderum, som vi kan bruge til glæde for skolen og dermed vores børn. Vi mener også, med den fleksibilitet der er med hensyn til tidspunktet, at alle har mulighed for at udføre deres rengøring på det tidspunkt der passer dem..

Af de lidt mere “bløde” ting har vi arrangeret:

Åben skole:

Vi har sammen med de øvrige skoler holdt åben skole, hvor interesserede kan komme og se og høre om skolen. Det var der en del der benyttede lejligheden til. Samme dag holder vi i øvrigt indskrivning for det nye elever, og det er sjovt at se de små nye elever blive skrevet i bogen. Det er STORT.

Lærernes dag:

Der har været lærernes dag, eller rettere international lærerdag. Det er en dag, hvor man sætter fokus på lærernes store og gode i hele verden. En dag, hvor man rundt om på landets skoler giver lærerne et skulderklap for deres indsats. Således også på vores skole, hvor vi havde købt en pose mundgodt til vores lærere, eller rettere til alle vores medarbejdere, for vi synes de alle gør et stort og godt stykke arbejde for vores børn og vores skole.

Spørgeskemaundersøgelse

Hvert år gennemfører vi en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi spørger tidligere elever og deres forældre om tiden på friskolen. Vi får stort set altid positive tilbagemeldinger. Noget af det vores elever har oplevet som værende svært, er at omsætte læringen fra blokfag til “normale” fag uden for friskolen. Det har lærergruppen arbejdet med og bla derfor ændres der blokfagsundervisningen i det kommende skole år.

Og så er der det med de tilbagevendende arrangementer:

Musical, luciafest og sensommerfesten og det vil Sonja komme nærmere ind på. Igen i år vellykkede arrangementer. Jeg kan bare igen konstatere, at I forældre er meget flinke til at bakke op om vores arrangementer og det er godt for fællesskabet – desværre tillader de fysiske rammer ikke at vi alle er samlet under samme tag, da vi ikke kan rumme alle familier på en gang og derfor er det nødvendigt at tænke kreativt med gåtur til søen og opdeling i hold til musicalen. Vi håber det bliver muligt at samle alle indendøre, hvis, eller rettere når den nye skolebygning står færdig.

Noget andet vi har arbejdet med i bestyrelsen er struktur:

Derfor har vi udarbejdet et årshjul, så vi sikrer, at vi får behandlet de nødvendige områder i rette tid. Vi overså måske betydningen af den lange juleferie. Der var nogen af jer der fik problemer med pasningen i den periode. Der skulle vi måske have været lidt skarpere og det har vi lært af.

Desværre måtte vi i løbet af året sige farvel til Julie, som af private årsager ikke kunne afse tiden til bestyrelsesarbejdet. Ind kom Michael Vittrup, som erstatning for Julie – tak for samarbejdet og indsatsen til jer to.

Fremtiden:

Skal vi se lidt fremad, ser det stadig godt ud for vores skole. Vi har en pæn tilgang af nye elever og det ser pt.ud til at vi holder elevtallet til næste år. Ja, så er det selvfølgelig stadig byggeriet der har vores store opmærksomhed, da barakken virkelig trænger til udskiftning, men vi vil også gerne sikre, at de nye forældre bliver taget bedre imod. Der er meget der er “selvfølgeligt” for os gamle, men som kan virke noget uoverskueligt for de nye forældre og her vil vi den kommende tid se på hvordan vi kan tage bedre imod de “nye” og sikre en god “integration” – det er jo oppe i tiden.

Jeg vil gerne sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt stykke arbejde i det forløbne år, tak til lærere, fritterfolket og øvrige medarbejdere for altid at levere en engageret indsats. Tak for opbakningen til jer forældre til arrangementer, arbejds- og rengøringsdag. Og sidst men absolut ikke mindst, tak til Støtteforeningen for opbakningen og det økonomiske tilskud til byggeriet.

Skolelederens pædagogiske beretning,

generalforsamling Vilsted Friskole d. 18.4.2018

Sonja Abrahamsen

Siden sidste års generalforsamling er der sket mange gode ting her på Vilsted Friskole.

April
April måned sidste år begyndte rigtig dejligt med, at 10 søde, dejlige børn begyndte i miniSFO. De kom godt i gang og blev hurtigt vores alle sammens små Minions.

Maj
Da vi nåede maj måned, var det blevet musical-tid.
På grund af den positive udfordring, at vi er blevet flere på og omkring Vilsted Friskole, har vi ikke længere et lokale, som kan rumme os alle sammen på én gang. Derfor havde vi valgt at lægge arbejdet med musicalen i maj måned. Det i håb om, at det gode vejr kunne gøre det muligt også at tilbringe noget af festaftenen udenfor.

Vi fik også denne gang brug for hjælp fra forældre til opsætning af scene mm., og det var ikke noget problem at finde folk nok til, at vi i løbet af et par timer var i mål med opgaverne.

Årets musical hed, som I måske husker, Kalkminens Hemmelighed, og den tog udgangspunkt i fortællingerne om Jens Langkniv. Stykket spillede for fulde huse til de to aftenforestillinger og var også velbesøgt til generalprøven om formiddagen.

I et forsøg på at samle aftenen, havde vi lavet mulighed for spisning mellem de to eftermiddags-/aftenforestillinger. Det var der rigtig mange, som benyttede sig af.

Det var alt i alt en rigtig god aften!

Juni
Årets lejr var en fælleslejr, og det vil i praksis sige, at vi alle – ca. 130 børn og voksne – var på lejr sammen. Vi boede i en spejderlejr på Jegindø, som viste sig at være optimal til formålet.

Det var en fantastisk lejr med godt vejr, dygtige, engagerede voksne (både personale og forældre) og nogle søde og glade børn.

Da vi kørte hjem fredag, var vi trætte, men glade og tilfredse med ugens forløb, og vi kørte fra Jegindø med en fornemmelse af, at det her gør vi gerne igen.

August
120 glade, forventningsfulde børn og 15 ansatte mødte ind første skoledag efter sommerferien. Helle og Peter kunne den første skoledag fejre deres 10 års jubilæum, og vi fejrede traditionen tro også de børn, som havde haft fødselsdag i løbet af ferien. Thea var stadig på barsel, så Søren var inde som vikar de første måneder af skoleåret.

I den første uge blev hest/føl-parrene og familiegrupperne dannet. Jeg forundres stadig og glædes over, hvor meget vores børn er optaget af deres respektive roller som hest/føl – og for nogles vedkommende rollen som pony. Man bliver glad, når man oplever, at alle er glade for den, de skal danne hest/føl-par med. Det er et af de meget tydelige tegn på, at hos os er alle børn rigtig meget værd for hinanden, og man er glad for at blive givet muligheden for at knytte et særligt tæt bånd til lige præcis den elev, man får ”tildelt” – uanset hvem det er.

Vi har mange store, dejlige og vigtige dage på Vilsted Friskole, og for mig er dagen, hvor hest/føl-parrene dannes en af dem.

Umiddelbart efter sommerferien var der ryste-sammen-overnatninger i grupperne – lillegruppen på skolen, mellemgruppen på HHE og storegruppen på Myrhøj Camping, hvor nogle af vores forældre venligt udlånte telt, underholdning mm. til hele flokken! Det var nogle rigtig gode overnatninger.

Det var også i august, at vi valgte at afprøve en ny struktur for afholdelse af forældremøder. Tidligere havde det været sådan, at der på tre forskellige aftener i løbet af de første par uger af skoleåret, blev afholdt forældremøde i de tre forskellige grupper. Af hensyn til både forældrenes og lærernes tid, besluttede vi at prøve at holde de tre forældremøder på den samme aften. Vi havde lavet kaffe, og nogle forældre havde kage med, og tanken var, at der kunne skabes en form for café-agtig hyggestemning i forhallen og uden for i solen for de forældre, som enten havde ventetid, eller som blot gerne ville hygge-snakke lidt inden eller efter forældremødet. Vi synes, det lykkedes, og vi tænker at gøre noget tilsvarende til næste efterår.

September
Det nye elevråd blev valgt, og de tog straks fat på opgaven. Noget af det, de blandt andet gav sig i kast med, var etablering af en legepatrulje, som havde til opgave at sætte forskellige lege i gang i frikvartererne.

Oktober
I oktober fik vi endnu en buschauffør. Det var Morten, som siden sidst i august havde været på uddannelse i hele 6 uger. Morten blev taget imod med gensynsglæde – både fordi vi havde savnet ham, men også fordi vores internet havde gjort nogle slemme knuder i hans fravær, så det var på alle måder dejligt at få ham tilbage i huset igen.

Vi har nogle fantastisk dygtige og engagerede medarbejdere her på skolen. Og de blev fejret, da bestyrelsen og andre forældre markerede Medarbejdernes dag, som er en årligt tilbagevendende begivenhed. Egentlig hedder dagen lærerens dag, men hos os er vi af den overbevisning, at det ikke er titlen, der skal gives anerkendelse for, men derimod det arbejde, som alle ansatte her på skolen yder. Opmærksomheden blev i høj grad værdsat, og den slags tilkendegivelser er utvivlsomt med til at bevare gnisten og arbejdsglæden i det daglige.

I uge 41 stod den på motionsemneuge blandt andet med triatlon og skolernes motionsløb på programmet.

Oktober
bød også på Halloweenfest, som med med flotte, uhyggelige udklædninger, hjemmelavet uhygge-mad og ikke mindst et yderst gennemført horror house, skabte en stemning af dejligt samvær, sjov og ballade – og også lidt uhygge. Forberedelserne og gennemførelsen af aftenen vidner om en særdeles aktiv og engageret medarbejdergruppe, og vi havde alle sammen en fantastisk aften, som vi sent vil glemme.

I den lidt mere rolige ende, bød oktober også på restaurering af gydebanken i Engelstrup Å. Det var mellemgruppen, der sammen med deres N/T-lærere i samarbejde med lystfiskerforeningen udførte det omfattende arbejde med at lægge grus og sand ud. Der var efterfølgende stor ros til dem fra lystfiskerforeningen for indsatsen.

November
I begyndelsen af november vendte Thea tilbage fra barsel. Hun havde været savnet, så det var med mange kram og mange smil, hun blev budt velkommen tilbage. Hun nåede lige et par dage på skolen, før hele lærerværelset tog på det årlige lærerkursus.

Endnu en gang var der en hel flok forældre, som meldte sig til at overtage skolen i to dage, mens lærerne var af sted.

Årets lærerkursus foregik på et vandrerhjem ved Skanderborg. Vi var blandt andet på skolebesøg på Odder Lille Friskole, som blandt andet kunne fortælle mange interessante ting om det at have prøvefri 9. klasse, som de har haft i mange år. Det er blandt her, vi har fundet inspiration til struktureringen af vores 9. klasse.

I løbet af de to dage i Skanderborg, blev blandt andet vores pædagogiske strukturer evalueret, og forslag til ændringer blev drøftet. Men det var ikke kun hårdt slid, det hele. Der blev også plads til et kulturelt indspark i teateret i Århus, flerstemmig korsang og afslappende hyggesnak og samvær.

Vi kom hjem med en hel masse gode oplevelser og idéer, som vi i månederne efterfølgende arbejdede videre på, og det, som vi har valgt at sætte i søen, ligger klar til at blive præsenteret i aften.

I november havde vi også loppemarked på skolen. Det var storegruppen, som gerne ville samle penge ind til deres lejr. Det var et stort arbejde både for eleverne, lærerne og en del forældre, men vi fik mange lopper, og mange kom forbi og købte af de fine ting, så vi oplevede, at det var sliddet værd.

December
December betyder Betteør, Trine Tophue og mange andre gode juletraditioner. En af dem er, at der holdes en fest for at fejre julen. Julefesten blev stablet på benene og denne gang var folk fra byen, som ellers ikke har direkte berøring med skolen, inviteret med. Den invitation var der nogle stykker, som tog imod, og det var rart for os at opleve, at vi kan være med til at skabe rammerne for en god aften både for vores egne børn og deres familier, men også for andre, som gerne vil være med.

Aftenen forløb godt og på trods af nogle triste vejrmeldinger, klarede vejret op, og vi havde en rigtig god og hyggelig aften.

Dagen efter var der juleafslutning i kirken. Vores præst havde fået nyt job, så vi havde ingen præst. Heldigvis var der en præsteuddannet forælder, som gerne ville hjælpe, og i kirken var hun instruktør på et teaterstykke om Jesu fødsel, som var om ikke specielt velspillet, så i hvert fald velinstrueret, underholdende og med en anderledes formidlingsstrategi indbygget, end den, der almindeligvis anvendes i kirken. Det var opløftede og med smil om munden, at vi vendte tilbage til skolen og ønskede hinanden en god juleferie med ”nu’-det’-jul-igen” rundt på hele området.

Januar
Efter en usædvanlig lang juleferie vendte vi veludhvilede og velforberedte tilbage til skolen.
Efter decembers positive, hyggelige og sjove uro, faldt skolen tilbage i en dagligdags gænge.

Noget af det mest opsigtsvækkende i undervisningssammenhæng var nok, at 7. og 8. klasse gik i gang med et samarbejde med en tyrkisk skole. Et samarbejde som fortsat er i gang.

Men bedst som vi troede, at julen og nisserne var et overstået kapitel for de næste mange måneder, dukkede der et brev op fra Betteør, vores mange hundrede år gamle skolenisse. Sagen er den, at vores skolesangbøger havde været forsvundet siden midt i december, og ingen havde set dem siden. Men med brevet kom sandheden frem: En drillenisse havde taget sangbøgerne og gemt dem under scenen. Sangbøgerne blev fundet frem, og børnene fik dem med hjem.

Bag denne historie ligger der for os på lærerværelset en hel række overvejelser og drøftelser, som handlede om morgensangen og særligt om det at sørge for, at alle synger med. Fællessang kan jo kun være fællessang, hvis vi gør det sammen, og medmindre alle synger med, forsvinder en stor del af den fællesskabsfølelse, som det at synge sammen, giver os. Vi havde gennem et lille års tid drøftet, hvordan vi kunne gøre vores morgensangsstunder endnu bedre. Vi besluttede på et tidspunkt sidst på efteråret at fjerne sangbøgerne fra lokalet. Og det havde den ønskede effekt. Vi synger stadig de gode, gamle og nye sange, men børnene kan nu langt bedre koncentrere sig om at synge og være til stede i fællesskabet.

I januar kom der også et nyt tiltag fra Storegruppen. De fik den idé, at man kunne åbne en skolebod. Efter lidt snak frem og tilbage om åbningstider og vareudvalg, blev den nye skolebod indviet, og den er en stor succes. Der bliver solgt og købt, men endnu vigtigere er det, at skoleboden er med til at underbygge den gode og rare stemning, der er mellem vores børn. At boden åbner er noget, man glæder sig til – både som køber og sælger, og vores børn er også i den sammenhæng gode til at give plads, vente på tur osv.

Januar
Var også måneden, hvor eleverne i 8. klasse var i praktik, og de kom hjem med en hel uges oplysende oplevelser i bagagen.

Februar
I ugen op mod vinterferien havde vi emneuge, som vi plejer. Vi lader fagområderne veksle i vores emneuger, og denne gang var det sprog og kultur, der var vægt på. Vi havde en god og lærerig uge.

Marts
Fredag i forrige uge så noget helt nyt dagens lys for første gang. Det drejer sig om Vilsted Friskoles skolefodbold, som fire af skolens lærere har taget initiativ til og står for. De bruger alle fire et par timer af deres fritid hver fredag frem til sommerferien, for at give vores børn en god oplevelse og samtidig skaffe lidt ekstra kroner til byggekassen. Mere end 1/3 af vores børn var tilmeldt skolefodbold, men det viste sig, at halvdelen af vores børn mødte op og var med.

At den slags kan lade sig gøre er endnu et tegn på, at både børn og voksne på og omkring Vilsted Friskole vil vores fælles skole, og det er med til at skabe positive forventninger til fremtiden.

Vi har en rigtig god skole. Som jeg har sagt til jer tidligere, så har vi en rigtig god skole, fordi alle i og omkring skolen gør deres til, at tingene lykkes. Vi har en flok skønne, dejlige, søde og glade børn, og vi har en flok engagerede forældre, som bakker op.

Heriblandt en meget dygtig bestyrelse, som yder et stort, kompetent stykke arbejde.

Sidst men absolut ikke mindst har vi en meget dygtig personalestab, som ikke blot passer deres arbejde, men som viser engagement og glæde i det, de laver, og som gør det ekstra, som netop gør, at vi ikke bare er en skole, men en rigtig god skole.

Jeg vil gerne sige tak til alle jer forældre, der igennem året på forskellig vis har bidraget og hjulpet os, når vi har kaldet – og andre gange uden anledning er trådt til og har gjort det, der manglede at blive gjort. Tak for jeres positive tilkendegivelser hen over året i form af ord og også tak for dem af den mere håndfaste slags som chokolade og andre lækkerier, som er blevet nydt med velbehag.

Jeg vil gerne sige tak til de fantastisk dygtige og engagerede medarbejdere, som med hjertet på rette sted og med en dygtig faglighed som ballast dag efter dag efter dag får gode ting til at ske her på Vilsted Friskole.

Her til sidst vil jeg også gerne sige tak til Elin, vores tilsynsførende, for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år.

Kontakt os i dag og indmeld dit barn

Indmeld dit barn her